ช่วยน้อง ๆ กัน เห็นโดนหลายคนในทวิตเตอร์ บัญชีล่างนะครับ #mindsth #thailand

thumb_up12thumb_downchat_bubble