#ทีมมฟล ทางม.แกะคำว่า'ในหลวง'ออกจากป้ายแล้ว

ขอชื่นชมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่รับฟังข้อเรียกร้องของนักศึกษาจากเดิมป้ายมีข้อความว่า "โชคดีที่มีในหลวง" โดยเริ่มจากกระแสนักศึกษาเรียกร้อง #มฟลขอเอาป้ายออก ขอแสดงความยินดีกับชาวดอยแง่มด้วยนะคะ💝💝💝🎉🎉🎉🎉

thumb_up41thumb_downchat_bubble