นาตาชา แห่งคณะก้าวหน้า ออกมาแล้ว ตะกวดนี้มันอะไรๆๆก็จะตรวจค้น จะหาทางจับคุม อ้างกฎหมาย เลวจริงๆๆ #mindsth #thailand

thumb_up7thumb_downchat_bubble