5 5 5 5 5 5 5 5 ไอสัส ใครจะเข้ามุด vpn ด้วยเด้อ *ver. ภาษาไทยก็โดนแล้วตอนนี้ #mindsth #thailand

thumb_up13thumb_downchat_bubble