ภาพการชุมนุมวันนี้ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ภาพที่เราเห็นนั่นคือลูกหลานของเราหรือเปล่า? #ชีวิตนี้อยู่ต่อไปเพื่อใคร #ชีวิตนี้ทำต่อไปเพื่อใคร

thumb_up27thumb_downchat_bubble