ไม่ต้องเรียนนิติแล้วล่ะประเทศนี้ ตามใจนายอย่างเดียว

thumb_up13thumb_downchat_bubble