ก้าวไกลขอตัดงบกองทัพเพิ่มอีก 3 พันล้าน+

ขอบคุณที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนค่ะ #thailand #ประชุมสภา #ก้าวไกล

thumb_up36thumb_downrepeatchat_bubble