โกรธอ่ะ สลิ่มกับไอโอในทวิตใช้รูปดิสเป็นรูปผัวทิพย์หลายคนเลย ทำไมไม่ใช้รูปอื่น ทำไมต้องใช้รูปผัว //เข้มแข็งไว้นะคะทูลหัว 😤😤😤😤

thumb_up9thumb_downrepeatchat_bubble