#กองทุนนิรนาม

อยากให้ม็อบวันที่ 19 กย นี้ พูดถึงอากง น้องนิรนาม คุณไผ่ เพื่อเป็นเหตุผลว่าเหตุใด จึงสมควรยกเลิกมาตรา 112 #thailand #no112

thumb_up60thumb_downrepeatchat_bubble