[พัฒนาการที่ย้อนกลับของการใช้สนามหลวง]

ศ.ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงวิวัฒนาการของการใข้สนามหลวง ตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ยังมีการเปิดให้ใช้สนามหลวงเล่นว่าว ประชาชนเข้ามาใช้สอยพื้นที่ได้อย่างเสรี และเมื่อมาถึงยุคคณะราษฎร ที่ระบอบประชาธิปไตยถูกสถาปนาขึ้นในประเทศไทย สนามหลวงก็กลายเป็น “พื้นที่สาธารณะในอุดมคติ” คือใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และทำกิจกรรมสาธารณะ กิจกรมการเมืองได้ในที่เดียวกัน แต่กว่าร้อยปีผ่านไป เรากลับมูฟออนเป็นวงกลม ปัจจุบันสนามหลวงกลับกลายเป็นพื้นที่หวงห้ามยิ่งเสียกว่าในยุครัชกาลที่ 4 เสียอีก #Thailand #Mindsth

thumb_up35thumb_downrepeatchat_bubble