ถ้าไม่ช่วยกันดัน 10 ข้อเรียกร้องของ #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน มันก้จะไล่จับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเราไปเรื่อยๆ แบบนี้ เพราะฉะนั้น -อย่า-ลด-เพดาน- การวิพากษ์วิจารณ์และการเรียกร้องไม่งั้นเราจะได้ตายกันจริงๆ #คณะประชาชนปลดแอก #ถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส #ยกเลิก112 #ยกเลิก116 #ร่างรัฐธรรมนุญใหม่ #ยุบสภา

thumb_up39thumb_downrepeatchat_bubble