ไต่สวน..ฟื้นฟูการบินไทยเดือด..!! ทนายเจ้าหนี้ ซักค้านแหลก..!! คุณสมบัติ บริษัทอีวายคอร์ปอเรท ฯ ที่การบินไทยตั้งเป็นผู้ร่วมทำแผน..เพราะอีวายฯ มีทุนจดทะเบียนแค่ 5 ล้าน..ประสบการณ์ไม่เพียงพอในการฟื้นฟูกิจการแสนล้าน..ค่าจ้างก็มหาศาล..รับก้อนแรก 22 ล้าน และ ต่อเนื่อง 15 ล้าน/เดือน..จนกว่าศาลอนุมัติแผน..#mindsth #thailand

thumb_up14thumb_downrepeatchat_bubble2