สาธารณรัฐจีน หรือ ไต้หวัน ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยตามหลักลัทธิไตรราษฎร์ หรือ สามหลักการแห่งประชาชนของซุน ยัตเซน ผู้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "บิดาแห่งชาติจีน" ประชาชาติ (people's rule) คือ ความนิยมชาติ ประชาสิทธิ์ (people's right) คือ ประชาธิปไตย ประชาชีพ (people's livelihood) คือ ความอยู่สุขสวัสดีของผองชน สุนทรพจน์ที่เกตตีสเบิร์กของอับราฮัม ลินคอล์น "รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน" เป็นแรงบันดาลใจให้กับ Three Principles of the People ของซุน ยัตเซนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศจีน ไต้หวันสามารถเป็น "ต้นแบบ" ประชาธิปไตยของไทยได้จริง ๆ นะ หลักการของซุน ยัตเซนก็คือการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนจริง ๆ ยึดผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งปัจจุบันเราก็เห็นอยู่แล้วว่าประชาธิปไตยของไต้หวันประสบความสำเร็จมากแค่ไหน เมื่อก่อนเป็นปกครองแบบเผด็จการจนกลายเป็นประชาธิปไตยที่โปร่งใสที่สุดประเทศหนึ่ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมเริ่มเปิดรับความหลากหลายทางเพศและมีความเท่าเทียมกว่าเมื่อก่อน Cr. wikipedia.org/wiki/ลัทธิไตรราษฎร์ #Thailand #Taiwan

thumb_up45thumb_downrepeatchat_bubble