แล้วครอบครัวหมอสอนมาแบบไหนคะ ประเทศนี้ถึงต้องจ่ายค่าโง่ gt200 ตั้งพันล้าน

#mindsth #thailand #thaipolitics #gt200 #หมอพรทิพย์

thumb_up13thumb_downrepeatchat_bubble