ทพจร เพคะ🙏🙏 คือ รูปราชินีปวิน และกษัตริย์สมศักดิ์ กลบรูปด้านหลังตายสนิท 😂😂 #เยาวชนปลดแอก #ให้มันจบที่รุ่นเรา #mindsth #Thailand

thumb_up17thumb_downrepeatchat_bubble2