มันน่าเศร้าจริงๆ และที่เศร้ากว่าคือยังมีคนเชื่อเรื่องเหล่านั้นจริงๆ จากทวิตปราบดา หยุ่น #mindsth #Thailand

thumb_up25thumb_downrepeatchat_bubble