kobkoon

@kobkoon
การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน
Subscribers518
Subscriptions465
Views26.39k

ไม่เป็นสลิ่ม สนใจเศรฐกิจการเมืองสังคม #mindsTH #NOCPTPP

สมาชิก​สภาผู้แทน​ราษฏร​ผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​พรรค​ก้าวไกล​ / อดีต​นายกสมาคม​ผู้​กำ​กับ​ภาพยนตร์​ไทย​

เกลียดสลิ่มค่ะ

เธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก๊ 🗿🗿🗿🏃‍♂️🗿🌴🚓🚓

noสลิ่ม noรัฐบาล noพระมหากษัตริย์

พี่เป็นผัวให้เธอได้ แต่พี่ต้องถามผัวพี่ก่อน

หนีอีนกผีมาจ้า Support #milkteaalliance #TaiWanIsCountry #FreeHongKong ชอบเรื่อง #จอนดกชี #Hunterxhunter #Glory งานนิยายของ #เฟยเทียนเย่เสียง สนับสนุนการ 1. แก้รัฐธรรมนูญ ให้ปชช. เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแม้จริง 2. กระจายอำนาจบริหารสู่ท้องถิ่น 3. ปฏิรูปกองทัพ 4. ทลายทุนผูกขาด และใช่ค่ะ คุณคิดถูก ชั้นติ่งส้มค่ะ ถูกส้มล้างสมองแล้วค่ะและจะยืนหยัดสนับสนุนอุดมการณ์ที่ว่ามาต่อไปค่ะ

เพราะฉันคือคนไทย คนไทยแปลว่าอิสระ [ ผู้ลี้ภัย ]

ตึกฟ้าแสตน l เด็กหลง - ผัวพิคิม l เป็นมิตรกับทุกคนเว้นสลิ่มและอิกลุ่มเบียว l สังคม toxic = twitter l

สลิ่ม อย่าซับ

Joined
May 2020
Groups
Channel Views
26.39k
Subscribers
Subscriptions