Jupakabra76539

@jupakabra76539
Speak out my voice, thought and idea. Progressive think can make the world better. ผู้อพยพชาวนกฟ้า สนับสนุนแนวคิดก้าวหน้า ต้านสลิ่มทุกรูปแบบ (ส่วนตัว)ชอบอนิเมะหรือมังงะแนวไอดอล, slice of life เป็นพิเศษ ขอกล่าวเพิ่มเติมนะครับ ไม่เอาช่องที่มีคอนเทนท์ 18+ นะครับ
Subscribers222
Subscriptions167
Views11.02k
Type: All
Speak out my voice, thought and idea. Progressive think can make the world better. ผู้อพยพชาวนกฟ้า สนับสนุนแนวคิดก้าวหน้า ต้านสลิ่มทุกรูปแบบ (ส่วนตัว)ชอบอนิเมะหรือมังงะแนวไอดอล, slice of life เป็นพิเศษ ขอกล่าวเพิ่มเติมนะครับ ไม่เอาช่องที่มีคอนเทนท์ 18+ นะครับ
Subscribers222
Subscriptions167
Views11.02k