Thái Hoà Lê

@hhllee22
Chống cộng sản cho đến khi nó biến mất.
Subscribers51
Subscriptions15
Views72
Minds
 • ·
 • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Learn about tokens - https://minds.com/token Upgrade your channel - https://minds.com/upgrade Read our docs - https://developers.minds.com FAQ - https://support.minds.com Content policy - https://minds.com/content-policy

Anh Chí
 • ·
 • verified_user

Political Blogger/Human Rights Defender/Freelance Translator/Freelance Vietnamese tutor Yêu tự do, thích khám phá, dám chấp nhận và luôn cố gắng. Kênh Youtube: https://www.youtube.com/AnhChiRauDen

- Giáo Sư-Tiến Sĩ Việt Kộng Học - Nhà Âm Mu Học Vĩ Đại - Biệt Thự Thơ Rác - Đáng kính hơn các thằng Bác khác

Huỳnh Thục Vy
 • ·
 • verified_user

Freedom is the right to one's dignity as a man. (Archibald MacLeish)

hocgia
 • ·
 • verified_user

Học giả, nhà bình luận chính trị đầu hàng Việt Nam. facebook.com/hocgiahd

Nguyen Lan Thang
 • ·
 • verified_user

Phản động viên

Luân Lê
 • ·
 • verified_user

I am a lawyer in Viet Nam. I love maths and philosophy, of course, i love art too!

Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
72
Subscribers
Subscriptions