Thái Hoà Lê

@hhllee22
Chống cộng sản cho đến khi nó biến mất.
Subscribers51
Subscriptions15
Views72
Scott Cunningham
  • ·
  • verified_user

Hey there, I'm Scott. On Crypto & Things, I explore blockchain technologies, cryptocurrencies, censorship, and privacy. Overall though, my main focus is on blockchain social media platforms which I believe will be the next level of social communication. http://www.scottcbusiness.com/ - all my social channels and latest posts can be found here

Scottychams
  • ·
  • verified_user

Canadian ❄🇨🇦 Hip Hop Artist 🎶 Philosopher waking minds daily ☯️ We The 9 Music Collective 🔥 Blockchain Enthusiast 💡 Lyricist 🎙️ Soundcloud advocate ☁️ I do free collaborations just message me! 📧 http://www.scottychams.ca _______________________________ ~~~ Biography ~~~ I'm a hip hop artist with the We The 9 music collective. My main genres are hip hop, R&B, trap, soul, and most urban music sub genres. My style is very lyrically focused and my music is very conscious touching on reality, life, understanding, spirituality, passion, and ambition. I release all my music for free as well as with the option to use paid platforms if you so choose to support me that way! The major point of what I'm doing is showing independent artists you can do what you love for free and still win because the people chose to support not you demanding their money! _______________________________ ~~~ Music Links ~~~ 🎤 Stream my music free on Soundcloud - https://soundcloud.com/scottychams/ ⏪ 🎶 Stream and download my music on dSound - https://dsound.audio/#/@scottychams ⏪ 🎧 Help me earn a bit and stream me on Spotify - https://open.spotify.com/artist/0RIgbSGmvIIbvL2yjQxcfm ⏪ 🙏 You can also listen to my music on Reverbnation - https://www.reverbnation.com/scottychamshttp://www.scottychams.ca _______________________________ ~~~ Feel Free To Support ~~~ ETH: 0xE0d930a0aa8e57e037D749a868ade5682a34e88e BTC: 3MWhAo2pbrKLmhkRGj8WuTo2VzLVeuimTs LTC: MJMYVTL5iL9GvyQJcn7w7uiyUFMuSFDHke _______________________________ ~~~ Supporters ~~~ @scottcbusiness @timmortal @chrisdoogood @larevolutionestenmarche @babeolicious @delastman (Donate 5 or more tokens) _______________________________ ~~ Social Media ~~ http://www.scottychamsmusic.com https://steemit.com/@scottychams https://www.facebook.com/Scottychams https://www.instagram.com/scottycham/ https://twitter.com/scottychams https://sola.ai/scottychams https://choon.co/artists/scottychams/ https://www.youtube.com/c/Scottychams _______________________________ ~~~ Tags~~~ #rap #rapper #hiphop #hiphopmusic #rapmusic #rapping #hiphopartist #artist #music #musician #indepedentartist #steemit #toronto #wethe9 #scottychams #canada #canadian

Phạm Văn Minh
  • ·
  • verified_user

"Nếu không tự mình bước tới bờ hương chín. Thì cõi mật không tụ về trong trái." BG SÁCH THẤY TRÊN MẠNG Đường về nô lệ (Hayek) https://goo.gl/8BJ4CF Chính trị bình dân - (Đoan Trang) Tái bản 1: https://goo.gl/M2yBDZ Bản mới: https://goo.gl/igo8aA Chết dưới tay Trung Quốc (Navarro) https://goo.gl/sRFsMF Phơi bày bản chất của nhà nước (Rothbard) https://goo.gl/6ppRt3 Quyền lực của kẻ không quyền lực (Havel) https://goo.gl/dRr38i _______________ HỒI KÝ NGUYỄN TRUNG (bản chính thức) TÔI LÀM “CHÍNH TRỊ” Những kỉ niệm và trăn trở https://goo.gl/hcWqfQ _______________ HỘI THẢO "VIỆT NAM VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI", Warsaw Poland Trật tự? Trật tự gì? (Cao Huy Thuần) https://goo.gl/vXoGgw Việt Nam: Những biểu hiện trong chính sách kinh tế sai lầm dựa vào nước ngoài để phát triển (Vũ Quang Việt) https://goo.gl/XvBZs8 Sự hình thành của xã hội dân sự trong truyền thông mạng ở Việt Nam (trải nghiệm và cảm nhận cá nhân) (Hoàng Hưng) https://goo.gl/Au57cW Việt Nam với tương tác và ‘đuổi bắt’ trong chính sách an ninh, quốc phòng ở khu vực (Ngô Quốc Phương) https://goo.gl/niv3P1

Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
72
Subscribers
Subscriptions