Hội Chém Gió Việt Na...

Admin: @namgiangnet Mod: @Nenechannel Tag: #chemgiovn ------------------------------------------ QUY ĐỊNH CỦA NHÓM: - Nhóm được thành lập với mục đích chém gió xả stress trong cuộc sống. - Mọi thành viên đều được chào mừng. - Mỗi thành viên được quyền đăng 2 bài viết trong 1 ngày.(Điều này giúp cho bài viết không bị trôi) - Không đăng những bài về chính trị, không chia sẻ ảnh girl, các bài viết về tin tức - Những bài viết vi phạm bị xóa ngay lập tức - Tự do ngôn luận chứ không phải tự do spam
Type: All
Admin: @namgiangnet Mod: @Nenechannel Tag: #chemgiovn ------------------------------------------ QUY ĐỊNH CỦA NHÓM: - Nhóm được thành lập với mục đích chém gió xả stress trong cuộc sống. - Mọi thành viên đều được chào mừng. - Mỗi thành viên được quyền đăng 2 bài viết trong 1 ngày.(Điều này giúp cho bài viết không bị trôi) - Không đăng những bài về chính trị, không chia sẻ ảnh girl, các bài viết về tin tức - Những bài viết vi phạm bị xóa ngay lập tức - Tự do ngôn luận chứ không phải tự do spam