Vietnam Verified

Chào các bạn, Nhằm ngăn chặn tình trạng Bots đang ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của người Việt Nam trên Minds. Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho cộng đồng và góp phần phát triển Minds tại Việt Nam. Chúng tôi quyết tâm xây dựng group: Vietnam Verified Vietnam Verified là nơi để cộng đồng người Việt trên toàn thế giới giao lưu và chia sẻ Thành viên của Group là những người đã có dấu tích xanh xác minh. Những thành viên mới, Khi có thắc mắc về Minds. Vui lòng tham gia và đăng câu hỏi trên group Help & Support Vietnam: https://www.minds.com/groups/profile/871627196865589248 ------------------------------------------------------------------- All types of tag: #mindsvn Group Creator/Admin: @namgiangnet Mod: @Tenkengo @Tamdzao @kendocsat Những thành viên năng động của group: -------------------------------------------------------------------- Vui lòng đọc quy định này trước khi đăng bài: 1. Yêu cầu bắt buộc là chỉ xét duyệt thành viên đã có dấu tích xanh xác minh kênh. 2. Không có nội dung không phù hợp. 3. Không có SPAM 4. 2 video tải lên mỗi giờ 5. Tất cả nội dung bạn phải giữ bản quyền 6. Không có bài đăng có kiếm tiền / mã thông báo ngoài Minds Token 7. Không quảng cáo 8. Không nói tục, chửi bậy hoặc gây mất đoàn kết 9. Mọi thành viên đều có quyền lợi như nhau, ai vi phạm quy định của group thì BQT sẽ Block, kick ra ngoài group mà không cần thông báo trước 10. Mọi thành viên có nhiều đóng góp cho việc xây dựng group sẽ được BQT thưởng thông qua Token. 11. Những bài viết có chất lượng cao, nhận được nhiều bình luận ------------------------------------------------------------- Please, Look and sub the verified channel: @tenkengo @Tomnyvuong @Thephi @LamMinhKhoi @TrangGiaBao @Tamdzao @k
Type: All
Chào các bạn, Nhằm ngăn chặn tình trạng Bots đang ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của người Việt Nam trên Minds. Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho cộng đồng và góp phần phát triển Minds tại Việt Nam. Chúng tôi quyết tâm xây dựng group: Vietnam Verified Vietnam Verified là nơi để cộng đồng người Việt trên toàn thế giới giao lưu và chia sẻ Thành viên của Group là những người đã có dấu tích xanh xác minh. Những thành viên mới, Khi có thắc mắc về Minds. Vui lòng tham gia và đăng câu hỏi trên group Help & Support Vietnam: https://www.minds.com/groups/profile/871627196865589248 ------------------------------------------------------------------- All types of tag: #mindsvn Group Creator/Admin: @namgiangnet Mod: @Tenkengo @Tamdzao @kendocsat Những thành viên năng động của group: -------------------------------------------------------------------- Vui lòng đọc quy định này trước khi đăng bài: 1. Yêu cầu bắt buộc là chỉ xét duyệt thành viên đã có dấu tích xanh xác minh kênh. 2. Không có nội dung không phù hợp. 3. Không có SPAM 4. 2 video tải lên mỗi giờ 5. Tất cả nội dung bạn phải giữ bản quyền 6. Không có bài đăng có kiếm tiền / mã thông báo ngoài Minds Token 7. Không quảng cáo 8. Không nói tục, chửi bậy hoặc gây mất đoàn kết 9. Mọi thành viên đều có quyền lợi như nhau, ai vi phạm quy định của group thì BQT sẽ Block, kick ra ngoài group mà không cần thông báo trước 10. Mọi thành viên có nhiều đóng góp cho việc xây dựng group sẽ được BQT thưởng thông qua Token. 11. Những bài viết có chất lượng cao, nhận được nhiều bình luận ------------------------------------------------------------- Please, Look and sub the verified channel: @tenkengo @Tomnyvuong @Thephi @LamMinhKhoi @TrangGiaBao @Tamdzao @k