gatrongthien

@gatrongthien
Gà Trống
Subscribers783
Subscriptions27
Views38
Nhật Ký Yêu Nước
  • ·
  • verified_user

Không có hy sinh không có chiến thắng nhật ký yêu nước - nhat ky yeu nuoc

Buy outdoor gear or really anything with this link and we'll get a small cut - https://linkkle.com/tacticalgearzoneguy

Minds
  • ·
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Learn about tokens - https://minds.com/token Upgrade your channel - https://minds.com/upgrade Read our docs - https://developers.minds.com FAQ - https://support.minds.com Content policy - https://minds.com/content-policy

Nguyen Lan Thang
  • ·
  • verified_user

Phản động viên

NgocVu73
  • ·
  • verified_user

Có hai cách giáo dục,một là dạy chúng ta làm thế nào để sống,và một còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào?

hocgia
  • ·
  • verified_user

Học giả, nhà bình luận chính trị đầu hàng Việt Nam. facebook.com/hocgiahd

Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!

Joined
Aug 2018
Groups
Channel Views
38
Subscribers
Subscriptions