explicitClick to confirm you are 18+

Zamgławianie (odkomarzanie)

dddrobakJun 15, 2018, 9:44:31 AM
thumb_upthumb_down

Zamgławianie (odkomarzanie) przeciwko owadom latającym takim jak (komary, meszki, osy, szerszenie, muchy) oraz KLESZCZOM!!! Odkomarzanie ma na celu likwidacje siedlisk w najniższych partiach krzewów. Efektem, czego jest zmniejszenie populacji nawet, o 89% co skutkuje znikomą ilością ukąszeń a w niektórych przypadkach wyeliminowanie ich całkowicie zabezpiecza opryskiwany teren przed emigracją owadów w 80% z, zewnątrz co uniemożliwia zakładanie przez nich większych skupisk w krzewach. Zazwyczaj zamgławianie przeprowadza się 2 - 3 razy w roku.