binhtu2007

@binhtu2007
Subscribers23
Subscriptions2
Views0
American and World News
  • verified_user

Hello friends, my channel will present American news and also world news !!!!

Phạm Văn Minh
  • verified_user

"Nếu không tự mình bước tới bờ hương chín. Thì cõi mật không tụ về trong trái." BG SÁCH THẤY TRÊN MẠNG Đường về nô lệ (Hayek) https://goo.gl/8BJ4CF Chính trị bình dân - (Đoan Trang) Tái bản 1: https://goo.gl/M2yBDZ Bản mới: https://goo.gl/igo8aA Chết dưới tay Trung Quốc (Navarro) https://goo.gl/sRFsMF Phơi bày bản chất của nhà nước (Rothbard) https://goo.gl/6ppRt3 Quyền lực của kẻ không quyền lực (Havel) https://goo.gl/dRr38i _______________ HỒI KÝ NGUYỄN TRUNG (bản chính thức) TÔI LÀM “CHÍNH TRỊ” Những kỉ niệm và trăn trở https://goo.gl/hcWqfQ _______________ HỘI THẢO "VIỆT NAM VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI", Warsaw Poland Trật tự? Trật tự gì? (Cao Huy Thuần) https://goo.gl/vXoGgw Việt Nam: Những biểu hiện trong chính sách kinh tế sai lầm dựa vào nước ngoài để phát triển (Vũ Quang Việt) https://goo.gl/XvBZs8 Sự hình thành của xã hội dân sự trong truyền thông mạng ở Việt Nam (trải nghiệm và cảm nhận cá nhân) (Hoàng Hưng) https://goo.gl/Au57cW Việt Nam với tương tác và ‘đuổi bắt’ trong chính sách an ninh, quốc phòng ở khu vực (Ngô Quốc Phương) https://goo.gl/niv3P1

ptkt
  • verified_user

Phân Tích Kinh Tế GIỚI THIỆU Bức xúc trước vấn nạn của việc học và dạy kinh tế ở Việt Nam, nhưng không cam chịu bó tay bất lực, trang Phân tích kinh tế ra đời với mong muốn chia sẻ và trao đổi, trong tinh thần tự do học thuật, những thông tin cần thiết giúp người dạy cùng người học ưa thích kinh tế tự đào tạo, cập nhật, củng cố, hệ thống hóa và bổ sung kiến thức để tự tin hội nhập thế giới. http://www.phantichkinhte123.com/p/gioi-thieu.html CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH 1. Học và dạy kinh tế học thời hậu khủng hoảng (https://goo.gl/eS46Tq) 2. Điểm báo và điểm tin kinh tế (https://goo.gl/9mGzid) 3. Những vấn đề thời sự trong kinh tế học (https://goo.gl/7cTFVN) 4. Ý kiến chuyên gia (https://goo.gl/CqTtnP) 5. Những nhân vật lớn trong tư tưởng kinh tế (https://goo.gl/fTjUo5) 6. Phỏng vấn các nhà kinh tế (https://goo.gl/dVaAV4) 7. Lịch sử, triết học, nhân học và xã hội học về các khoa học (https://goo.gl/nWZjdS) 8. Khoa học luận và phương pháp luận kinh tế (https://goo.gl/X5Ea1r) 9. Thống kê kinh tế (https://goo.gl/u5B5UC) 10. Kinh tế học và các khoa học khác (https://goo.gl/Rmu5Gh) 11. Một số bài kinh điển (https://goo.gl/2MVHsn) 12. Một tác giả, một tác phẩm (https://goo.gl/oZGMhe) 13. Từ điển các khoa học kinh tế (https://goo.gl/7sv6Jh) 14. Điểm sách và giới thiệu sách (https://goo.gl/vTcPpo)

Welcome all to our channel Joined on: July 1, 2018 Our channel reflects different angles of the world. Everyone is treated with respect and dignity. Wall of Fame ( Thank you for your support) @John @PayByTokens @Willieleev1971 @Tomtomandt @RedDragonLs @Digiphrenik @JenaGoddess @Pritonsix @bikos_gr @Jeeveebee1978 @ClintonJHurst @Scottcbusiness @lalascott7 @Harp609 @NaturesAngel @Meliae @Qomplainerz @Weaver01 @HumbleHashMaker @JamesTheJust FOR MORE GIFS AND IMAGES PLEASE JOIN https://www.minds.com/groups/profile/844220536770330624 Or check up http://www.reddragonls.co.uk/official-gifs.html Disclaimer: The Contents that we post are not our own, unless stated. If you would like the contents removed please contact us. Thanks to all unknown authors. Please subscribe our friends channels for more Gifs, photos, art works, ect @Anouchkaya @Durandale @Gingered @RedDragonLs @ladyhug @jazzymehar for more photos @JenaGoddess @Pritonsix @DrNorm for fractal Gifs @Halonso61 @TheDreamKeeper @axl100 @Scottcbusiness or https://www.minds.com/newsfeed/878363981540691968 @treasure8 @hayhayla @congbaofgs @namgiangnet for the best Vietnamese platform on Minds @nguyenchaunature @JWBaker by Artist - J W Baker Prints https://www.etsy.com/listing/240090913/inspirational-bear-portrait-remember-me @VisualMatters Botanical commissions welcome [email protected] @Qahel @monstatec @Meliae for politics and art @or1g1nAL All photos/videos https://steemit.com/@origin-al Steemint/DLive/SteepShot @zizisk @pbbogati @Ronaldmanhood @NguoiThanhDat - A platform on Minds of life knowledge @Sexually - Best 18+ Movies on Minds @Thiennhitran @Aodai_Vietnam @Happygirl @nhanthai @looneyboo @PeterJohnson2512 @Thithicute @Huonglegermany @TLCBQuit @Lilleypad for model/photography and life inspiration @DavidNguyen86 - The EXTREMELY BEAUTIFUL pictures @MissKitty22 @Showbizviet @SignYourNameTag

lam nguyen
  • add_circle_outline
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
0
Subscribers
Subscriptions