Windofchange1997

@Windofchange1997
Hey! I'm T.K. I'm a musician, rapper, music producer, singer, and audio engineer! Hope you enjoy my profile!
location_onKansas City
Subscribers88
Subscriptions20
Views16.13k

Trending news, life hacks, funny stories, myth busters and quizzes. There is also a dedicated section for in-detail reads which are comparatively detailed content.

Thank you for visiting my channel!

Think rightly, Just believe and things will fall in place

We are living in a simulation

BANGING UP the place just to get your attention

gangstermail.sexy came partly from a realization that the entire world is run by gangsters in one form or another. not long after having this epiphany i came up with the idea to get the website gangstermail.com (i thought it was funny because that's what gmail stands for right? and i could setup my own email server with email addresses yournameher[email protected]) anyway i couldn't afford the nearly $3,000 dollars they wanted for the domain, so i waited. eventually some genius decided to whip up new top level domains and make them available to the people of earth. i happened to be browsing clever website names and couldn't help but notice the .sexy tld. put gangstermail and .sexy together for the rock bottom price of 22 bucks and my website target="https://gangstermail.sexy" rel="https://gangstermail.sexy">https://gangstermail.sexy was born! the motto "redefining gangster" is my solution to the problem of an entire planet being riddled with gangsters. if you have ever tried to live among a seemingly endless army of gangsters you know the only way you can is with laughter otherwise you will be crushed or just disappear. just saying gangstermail.sexy out loud still makes me smile :} by redefining a concept you are able to give it new life and direction. for example when a younger person says "damn that's gangster", anyone who has been through some gangster shit knows it isn't. therefore if we use gangster to describe things such as being a good role model and holding family, heart and realness to the highest regard we are effectively redefining gangster and making the world a better place for all. now that's gangster gangstermailsexy đến một phần từ một nhận thức rằng toàn thế giới được điều hành bởi các băng đảng trong một hình thức này hay cách khác. không lâu sau khi tôi đi Có esta Epiphony Up với những suy nghĩ để có được những trang web gangstermail.com (i nghĩ rằng nó là hài hước đó là những gì gmail Bởi vì đứng cho đúng? và tôi có thể thiết lập máy chủ email riêng của tôi Với địa chỉ email [email protected]) dù sao tôi không thể đủ khả năng gần 3.000 đô la họ muốn cho tên miền, vì vậy tôi chờ đợi. cuối cùng một số thiên tài quyết định roi lên các tên miền cấp cao mới và làm cho chúng có sẵn cho người dân của trái đất. tôi tình cờ đang duyệt tên trang web thông minh và không thể không chú ý đến .sexy tld. gangstermail và .sexy đặt lại với nhau với mức giá dưới đá của 22 USD và trang web của tôi http://gangstermail.sexy ra đời! Phương châm "định nghĩa lại gangster" là giải pháp của tôi cho vấn đề của toàn bộ hành tinh bị thủng với bọn côn đồ. Bạn đã bao giờ thử nếu để sống một dường như vô tận Trong quân đội của xã hội đen bạn biết cách duy nhất bạn có thể là với tiếng cười Nếu không, bạn sẽ chỉ biến mất hoặc bị nghiền nát. gangstermail.sexy chỉ nói thành tiếng vẫn khiến tôi mỉm cười :) bởi xác định lại một khái niệm bạn có thể để cho nó sống và hướng đi mới. ví dụ Khi một người trẻ nói "chết tiệt đó là xã hội đen" Bất cứ ai đã thông qua một số shit xã hội đen biết nó không phải là. Do đó, nếu chúng ta dùng để mô tả sự vật xã hội đen: chẳng hạn như là một tấm gương tốt và giữ gia đình, trái tim và tính thực tế để các quan cao nhất, chúng tôi đang xác định lại xã hội đen và làm cho có hiệu quả trên thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả. bây giờ đó là xã hội đen Minds Images https://www.minds.com/groups/profile/622600737196613632 Heros that have a place to stand!! https://www.minds.com/groups/profile/852352948188119040 FretzCapo's Channel Spotlight https://www.minds.com/groups/profile/828972956555354112 The Happiness Club! https://www.minds.com/groups/profile/627624383216627730 crop circles https://www.minds.com/groups/profile/754063225309372421 MemeWars https://www.minds.com/groups/profile/568271817706319872 DREAMS & NIGHTMARES https://www.minds.com/groups/profile/1053197904107479040 Fluoride II https://www.minds.com/groups/profile/923566388637528064 Fluoride https://www.minds.com/groups/profile/695562987548712963 *Gno- https://www.minds.com/groups/profile/654023051142246411 End The War On Drugs https://www.minds.com/groups/profile/616291561830883342 Unfuck The World https://www.minds.com/groups/profile/624575371760640005 OPEN CHAT https://www.minds.com/groups/profile/466324008309104640/activity Minds User Group https://www.minds.com/groups/profile/773612857802629140 CHARdmp https://www.minds.com/groups/profile/995589333276123136 Linux https://www.minds.com/groups/profile/719835652467728384 grub https://www.minds.com/groups/profile/924192575922864128 chemtrails/atmospheric meddling https://www.minds.com/groups/profile/822711060407816192 SMASH YOUR TV! https://www.minds.com/groups/profile/779928406182600724 some other websites i support: https://threatmap.fortiguard.com/ http://stopcovertwar.com/ https://educate-yourself.org/ https://www.copblock.org/ http://www.killedbypolice.net/ http://educate-yourself.org/mc/ http://www.bentoandstarchky.com/

Elie Estella
  • ·
  • verified_user

Open minded travel - fashion - food - nature enthusiast. Environmentalist and Therapist The very first blogger on Minds. #SeeWhereIgo Every day new travel inspiration All content is my original #OriginalContent My other channel: https://www.minds.com/WeGiveHealth My story: https://www.minds.com/WeGiveHealth/blog/elie-my-story-881837716105814016

WPRPN™ is a cooperatively based, mutual-interest "profit-sharing" podcast and social media network. JOIN US & our ever-growing flotilla, as we brave the HIGH digital seas together. #WPRPN https://www.wprpn.com/faqs https://teespring.com/stores/wprpn https://www.wprpn.com/listen-live/ https://dlive.tv/WPRPN 1. Invite your friends to support your favorite streamer through referral link 2. Receive 1% cash back on their donation in real-time 3. Receive 1 happy hour giveaway raffle for each successful referral https://dlive.tv?ref=wprpn1 #DLIVE #FREE #referral #accounts #bonuses https://www.patreon.com/WPRPN https://www.subscribestar.com/wprpn #BITCHUTE https://www.bitchute.com/channel/pirateradiopodcasts/ #GAB - https://gab.ai/WPRPN https://steemit.com/@wprpn #BITBAY #WALLET #TIPS #Donations B95AsX274eM7zHjP11Ef26TowbzJckeHKv #Pirateradio #Podcasts https://www.youtube.com/c/PirateRadioPodcasts #Glossary http://pirates.hegewisch.net/capcrew.html https://www.pirateglossary.com/ EARLIER #MP3s #Archives http://space-pirate-radio.podomatic.com/ https://archive.org/details/@pirate_radio #BOOTY #PLUNDER #LOOT https://www.fiverr.com/wprpn1/pay-finders-fees-4-subdomain-network-registrants-recruits #LOOMIO https://www.loomio.org/g/MXhNUPu6/wprpn-the-world-pirate-radio-podcast-network #Operation #Secret #Santa #OSS https://www.minds.com/groups/profile/645204604111302660/activity #BLOG https://www.minds.com/blog/view/642523261829128193 SHIP'S "MOTLEY" #CREW Captain "Long John" #Sinclair https://twitter.com/PRPNetwork1 https://www.youtube.com/watch?v=509Dmi_d6Qg #Host & #executive #producer @JaphyRyder #JaphyRyder 1st Mate - @pirate_larry 2nd Mate - @wayoutwaldo #Quarter #Mistress @JaeByrdWells #JaeByrdWells #Kansas based side-kick and regular "World Pirate Radio News" co-host @CocoPark #CocoPark ship's head cook & gallery gourmet @emileah #emileah #Missouri #Musketeer @FlavienneAlienne "LIVE" from #Brooklyn #Cohost @GMNO #Korean #ROK #Swashbuckler @jopiet #jopiet @LordStompy #LordStompy #Aussie #Freebooter @Mindsgaming #Mindsgaming https://mindsgaming.glitch.me/groups/pirate/ @SatoriD #SatoriD Ship's #SHAMAN @Cartman1 (Visionary of Infinite Magnitude) @TyrannyUnmasked #Tyrannyunmasked More #MINDS links ... #World #Alternative #Media https://www.minds.com/groups/profile/471269456836829184/activity #ASIA https://www.minds.com/groups/profile/462946594581385224/activity #Asian #Beauties https://www.minds.com/groups/profile/739748977322237952/activity #Caribbean https://www.minds.com/groups/profile/469025018169270272/activity #Conjuring & #MAGIC https://www.minds.com/groups/profile/463172487505518599/activity #Current #Events https://www.minds.com/groups/profile/463081149564989447/ #Fallen #Soldiers https://www.minds.com/groups/profile/466123901328437248/activity #Gaming #World https://www.minds.com/groups/profile/713673441865113600 #GOTT https://www.minds.com/groups/profile/462951244080619521/activity #Hall of #Shame #HOS https://www.minds.com/groups/profile/626392112945967109/activity #HISTORY https://www.minds.com/groups/profile/463043913310015498 #Martial #Arts https://www.minds.com/groups/profile/464344855724695567/activity #Minds #GAMING https://www.minds.com/MindsGaming #Music #World https://www.minds.com/groups/profile/462940185512914959 #Newmedia https://www.minds.com/groups/profile/673027543741243396 #Operation #Earth #Angel #OEA https://www.minds.com/groups/profile/671244298477379593/activity #OPIUM #Den https://www.minds.com/groups/profile/739755141082652672 #Outlaws #Rebels #Heroes https://www.minds.com/groups/profile/462944748819197965 #Pirate #Radio #Podcasts https://www.minds.com/groups/profile/529176318323990528 #RobinHood https://www.minds.com/groups/profile/463868203651575810/ #Socialmedia https://www.minds.com/groups/profile/462933415444877328 #Standup #Comedy https://www.minds.com/groups/profile/614375836493033488 #World #Podcast #Directory #WPD https://www.minds.com/groups/profile/465636153224077315/activity #WPRPN https://www.minds.com/groups/profile/663996010787250178

Mexican interested in Tesla and DIY projects.

Location
Kansas City
Joined
Sep 2017
Groups
Channel Views
16.13k
Subscribers
Subscriptions