Tuanphongphan

@Tuanphongphan
Subscribers525
Subscriptions9
Views0

Không có hy sinh không có chiến thắng nhật ký yêu nước - nhat ky yeu nuoc

Minds
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Buy Tokens - https://minds.com/token Upgrade Your Channel - https://minds.com/upgrade Read Our Docs - https://developers.minds.com FAQ - https://minds.com/help Content Policy - https://minds.com/content-policy

Luân Lê
  • verified_user

I am a lawyer in Viet Nam. I love maths and philosophy, of course, i love art too!

NgocVu73
  • verified_user

Có hai cách giáo dục,một là dạy chúng ta làm thế nào để sống,và một còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào?

Khanh Nguyen
  • verified_user

Tự do thông tin, tự do biểu đạt

Joined
Jul 2018
Groups
Channel Views
0
Subscribers
Subscriptions
close
Speak freely and earn crypto.