Thuyanhbui

@Thuyanhbui
Admin of page @songsaochokhoe
location_onManchester
Subscribers136
Subscriptions24
Views10.03k

BSEE and MSCompE From Georgia Institute of Technology - GT

Bác có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao Cộng sản nó die con mẹ nó đi.

To live is the rarest thing in the world. Most people just exist.

Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!

NgocVu73
  • verified_user

Có hai cách giáo dục,một là dạy chúng ta làm thế nào để sống,và một còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào?

hocgia
  • verified_user

Học giả, nhà bình luận chính trị đầu hàng Việt Nam. facebook.com/hocgiahd

Location
Manchester
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
10.03k
Subscribers
Subscriptions
Switch to App
Minds Take back control of your social media!