พ่อกูตาย

@Porkutay
ถั่งเฉ้า
location_onKalaland
Subscribers71
Subscriptions50
Views83

Collection Plate Records

Rapper from Vancouver BC, one half of the duo Bi-Polar Bandits, and solo artist, poet, painter, activist/hacktivist, Libertarian, ex-con turned Buddhist, trying to make a difference.

You are here to free yourself. To Know the Truth, first you must know the lie. We find ourselves in the big lie, where society, culture, education, government, religion and the media are all not only severely corrupted, but there is an evil force here that is hellbent on destroying humanity and our entire ecosystem, as we can see every day around us. How do you explain GMOs, chemtrails, medicines that kill you, wars of aggression, environmental disasters and so many angles and levels of destruction? You may ask, “What am I doing here!?” “Why am I having to live in such a corrupted, violent, evil society?” Because it is the big lie, and you are here to experience and learn all about it. You are here to find the holes in the net, to see through this matrix of illusions; to find the way to perceiving this matrix for what it actually is; to see the Truth behind the illusions and deceit. We have all been programmed since birth to believe the great lie to be the true reality. Family, society,religion, culture, the media, state schools, science and many more tentacles have all programmed us from every angle. So we are caught in the big lie. The vast majority of people can’t see that they are trapped in a big lie, and many will attack those that try to expose it. For many people, they are here just to experience the big lie. Not everyone is here to awaken. Remember: Love and Forgiveness.

I love the previous nights, old maps, old books, Pessoa, Berenger, Max Aub, Borges, Petrolini, Karl Valentin and I have an innate dislike x censors.

Antarctica...oh Antarctica ,you are so special

Created in the San Francisco Bay Area, Rich Boys Toys helps its individual and corporate members realize the possible. Offering high-end, private concierge services, we boast a global network allowing us to procure and deliver the rarest items and experiences to our clients and members. Whether you want a customized car like the one featured in the famous Batman series, a private Caribbean Island, or a table at your favorite exclusive Paris restaurant, Rich Boys Toys sets and exceeds industry standards, as well as individual expectations.

I write in English and Thai. I chose Minds over Facebook, because Thailand's military government arrested some people citing Facebook "private" inbox messages and news shared on Facebook. The arrests took place after Facebook opened an office in Bangkok under the military regime. ฉันเขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฉันเลือกใช้มายด์แทนเฟซบุ๊คเพราะรัฐบาลทหารไทยจับกุมคนโดยอ้างอิงข้อความ"่ส่วนตัว"ในอินบ็อกซ์ที่เฟซบุ๊คและข่าวที่แชร์ทางเฟซบุ๊ค การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เฟซบุ๊คเปิดสำนักงานในกรุงเทพฯภายใต้รัฐบาลทหาร บทความ ณ แดนปริมาณ https://quantland.org

Location
Kalaland
Joined
May 2016
Groups
Channel Views
83
Subscribers
Subscriptions