Thọ Phan

@PhanTho0610
Subscribers570
Subscriptions370
Views1.54k
Free Vietnam Người con của Mẹ Việt Nam
DO NOT SUBSCRIBE IF YOU ARE A SPAM BOT YOU WILL BE REPORTED AND BLOCKED Hey I like #flowers I also make YouTube and Minds videos occasionally. I am vegan, I love permaculture, photography, gaming somewhat, reggae and some styles of cloud rap. Fuck fascism and communism. I want to found a small tribalistic permaculture commune sometime in the future. If you donate a token to me I will put your name on my wall of fame for a week also :) Wall of Fame (Thank you for your support) @chesschats
VIETNAMESE NEED... DEMOCRACY, HUMAN RIGHT. XÂY DỰNG NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, MỘT CÁI NHÌN MỚI VỀ CHÍNH TRỊ LƯƠNG THIỆN. NHỮNG CON NGƯỜI SINH RA Ở VN CÓ CƠ HỘI DUY NHẤT VĨ ĐẠI NHẤT,THAM GIA VÀO CUỘC ĐẤU TRANH XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐẤU TRANH, ĐƯA DÂN TỘC TỪ BÓNG TỐI NÔ LỆ ĐẾN ÁNH SÁNG TỰ DO DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN.
Joined
Jul 2018
Groups
Channel Views
1.54k
Subscribers
Subscriptions