Ngo_Thanh

@Ngo_Thanh
Subscribers32
Subscriptions16
Views8
canhmaihong102
  • verified_user

Love means never having to say you are sorry...

Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!

hocgia
  • verified_user

Học giả, nhà bình luận chính trị đầu hàng Việt Nam. facebook.com/hocgiahd

Tôi là một nông dân, người dân tộc Mường. Tôi lấy vợ và được làm cha khi đã 36 tuổi. Theo quan niệm của người Mường, tôi chính là Cha Già. Thế nên, tôi mặc nhiên phải là Cha Già (người) Dân Tộc.

Minds
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Buy Tokens - https://minds.com/token Upgrade Your Channel - https://minds.com/upgrade Read Our Docs - https://developers.minds.com FAQ - https://minds.com/help Content Policy - https://minds.com/content-policy

Anh Chí
  • verified_user

Political Blogger/Human Rights Defender/Freelance Translator/Freelance Vietnamese tutor Yêu tự do, thích khám phá, dám chấp nhận và luôn cố gắng. Kênh Youtube: https://www.youtube.com/AnhChiRauDen

Huỳnh Thục Vy
  • verified_user

Freedom is the right to one's dignity as a man. (Archibald MacLeish)

Khi con người có ý thức về tự do thì họ sẽ có nhiều ý tưởng để sáng tạo

Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
8
Subscribers
Subscriptions
Switch to App
Minds Take back control of your social media!