Mỹ Tâm
  • verified_user

@MyTamOfficial
Kênh channel Minds chính thức của Mỹ Tâm. Contact: [email protected] [email protected]
Subscribers4k
Subscriptions4k
Views132.32k

Tiền tài danh vọng bao giờ đủ Nhân Đức bao nhiêu cũng chẳng thừa

Boxing, Kickboxing, Muay, Sanshou

Tôi tư duy, tôi tồn tại Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ

Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường !

Badges
  • verified_user
Joined
Jul 2018
Groups
Channel Views
132.32k
Subscribers
Subscriptions