explicitClick to confirm you are 18+

Bắc Kỳ 54 - Bắc Kỳ 75 - Chia rẽ vùng miền

Lâm Mạnh DiJul 6, 2018, 3:45:19 AM
thumb_up44thumb_downmore_vert


Gia đình tôi vào Nam từ cuối năm 1930s.. Trong gia đình tôi, trừ ông bà cụ, anh em chúng tôi nói được cả 2 thứ tiếng. Đứng trước người miền Nam, chúng tôi nói tiếng Nam, nói chuyện với người Bắc chúng tôi nói tiếng Bắc ..

Miền Nam là miền đất thật đặc biệt, lữ khách tha phương đến đây, chẳng mấy chốc mà thương yêu, và bị "đồng hóa" lúc nào không hay. Ngay cả người Hoa, họ sinh sống lâu năm ờ đây và cũng nghĩ mình là người miền Nam.

Sống ở miền Nam 20 năm chưa bao giờ tôi có cảm giác sự phân chia vùng miền. Sự phân chia vùng miền chỉ có khi những tên bắc kỳ hợm hĩnh, tự xem mình là kẻ chiến thắng đi vào miền Nam sau ngày 30/4/1975.

Và cả hôm nay, trong  cho ta thấy phản ảnh sự phân chia vùng miền thật rõ rệt, ngay cả trong những mạng xã hội, những phong trào tranh đấu đòi dân chủ nhân quyền.

Tôi rất thông hiểu sự đố kỵ, phân cách của người miền Nam (+ bk 54) đối với người miền Bắc. Nếu ai sống ở miền Nam chịu đựng sự khủng bố của những tên BK CS này sau 75, sẽ thông cảm ngay sự căm giận của người miền Nam còn sót lại, cho dù hơn 40 năm đã trôi qua.

Ngay chính bản thân tôi cũng thế, tôi đã từng thề trước linh hồn của bố mẹ tôi, tôi chẳng bước chân qua khỏi Huế, nếu ngày nào miền Bắc vẫn còn sống dưới ách CS, dưới màu cờ máu..

Nhưng khác với nhiều người, nếu căm hận tôi chỉ căm hận cái chế độ CS, những thằng BK CS, chứ tuyệt nhiên tôi chẳng có lý do gì đẻ đố kỵ phân chia người Nam người Bắc .. Ngược lại, tôi thấy người sống ở miền Bắc thật vô phước, họ phải sống với chế độ quỷ quái này gần cả thế kỷ, họ không biết cái hạnh phúc được sống trong một xã hội nhân bản như thế nào, như những người Bắc vào Nam đã được hưởng.

Vì thế, đối với tôi, tôi thật hạnh phúc và cảm ơn những người trẻ miền Bắc hôm nay như cháu Dũng Phi Hổ cháu Phạm Thanh Nghiên v.v.. đã tìm hiểu và biết giá trị của một thời VNCH.

Chính nhờ các cháu mà tôi hiểu được, cho dù phải sống và trưởng thành trong chế độ ma quái CS, nhưng CNCS cũng không thể xóa đi CON NGƯỜI trong họ ...

Phân chia vùng miền chỉ làm giảm sức mạnh của phong trào. Chúng ta chẳng có gì để thù hằn nhau, nghi ngờ nhau. Kẻ gây ra những oan khiên cho dân tộc này không phải người miền Nam, lại càng không phải người miền Bắc.

Mà đó chính là thằng CS và cái chủ nghĩa rừng rú CS của chúng ..