HuynhMinhPhu

@HuynhMinhPhu
Một người yêu thích khoa học, công nghệ và sáng tạo. Chuyên nghiên cứu, chế tạo, kinh doanh các sản phẩm về Arduino, Năng lượng mặt trời, Robot và Tự động hóa. Webiste: ktphuhung.com
Subscribers846
Subscriptions536
Views3.9k
Type: All
Date: All
Một người yêu thích khoa học, công nghệ và sáng tạo. Chuyên nghiên cứu, chế tạo, kinh doanh các sản phẩm về Arduino, Năng lượng mặt trời, Robot và Tự động hóa. Webiste: ktphuhung.com
Subscribers846
Subscriptions536
Views3.9k