DuongNorge

@DuongNorge
Subscribers48
Subscriptions3
Views117

THE LEGEND - THE GODDESS - THE MYSTERY

Tiep theo la lam phát như Venezuela. @Truong_Thien_Thanh @Khoailangkhoailang @ngocphuong96 @Dauthanhlong @songnuocmientay @Quangnguyen2707 @Quanghai2009 @Stingerjet Các software nhắn tin bảo mật nhất hiện nay. Telegram, Signal , tự google nha.

Không thể gieo cỏ dại để rồi gặt lúa mì

Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
117
Subscribers
Subscriptions