DoNamChung

@DoNamChung
Subscribers290
Subscriptions15
Views3.98k

Sống hết mình, chết tính sau

Vu Quang Tin Mong muốn thế giới tốt đẹp hơn không còn chiến tranh và thù hận. lòng nhân ái và tình yêu ở khắp mọi nơi. hãy chung tay làm cho thế giới tốt đẹp nhất có thể.

Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!

Minds
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Buy Tokens - https://minds.com/token Upgrade Your Channel - https://minds.com/upgrade Read Our Docs - https://developers.minds.com FAQ - https://minds.com/help Content Policy - https://minds.com/content-policy

Welcome to President Trump 2020 where we continue our fight against Communism. We support the President of the United States Donald J. Trump. It's election season folks and that means it's Trump Season! Get your FREE Trump gear while supplies last! https://www.trumpseason.com/ Gab https://gab.com/PresidentTrump2020 Parler https://parler.com/profile/PresidentTrump2020/posts

Nguyen Lan Thang
  • verified_user

Phản động viên

Joined
Jul 2018
Groups
Channel Views
3.98k
Subscribers
Subscriptions