Nguyễn Anh Tuấn

@AnhTuan1979
location_onHanoi
Subscribers177
Subscriptions143
Views260

Năng lực lớn nhất của con Người là năng lực Hành Động. Tôi là người Hành Động ! The greatest power of the human being is the capacity of action. I am the actress!

ChuTichNuoc phiên bản yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn.

💜💙💛💚♥ "XIN HÃY ĐỪNG PHÍ PHẠM DÙ CHỈ MỖI MỘT GIÂY." "PLEASE DO NOT WASTE EVEN ONE SECOND." - Sumangala Bhikkhu Viên Phúc. (https://www.minds.com/register?referrer=AshinSumangala) (https://www.facebook.com/le.quyetthang.9) 💜💙💛💚♥ ⚀ Mọi bài viết và hình ảnh trên @AshinSumangala (Minds) & Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (Facebook) có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép. ⚀ All Minds / Status, photo, video on @AshinSumangala (Minds) and Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (Facebook) can be used, reminded / shared without asking for permission. ⚁ Wire, Vote up /Like, Remind / Share và thực hành sẽ giúp Chánh pháp được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chúng sinh sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết Bàn. ⚁ Wire, Vote up /Like, Remind / Shared and practice will contribute to widely spread Buddha's Sasana for helping people in soonly attaining enlightenment and real freedom from all sufferings. ⚂ Xin gửi lời tri ân tới tất cả các quí vị ủng hộ và phát triển Phật Giáo bằng cách Bầu chọn Vote up / Bình luận Comment / Chia sẻ Remind / Wire 👍😊 @AshinSumangala. ⚂ Thank everyone for supporting and spreading Buddha's teachings by Vote up / Comment / Remind / Wire 👍😊 @AshinSumangala.

Location
Hanoi
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
260
Subscribers
Subscriptions